Apie mus

Pagrindinis Lietuvos funkcinio sporto federacijos (LF3) tikslas – yra sportininkų ir funkcinio sporto mėgėjų vienijimas, siekiant vystyti funkcinį sportą, skatinti fizinį aktyvumą ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą

Taigi LF3 siekiai yra:

 • Funkcinio sporto Lietuvoje vystymas ir populiarinimas;
 • Santykių tarp visų šalies regionų funkcinio sporto klubų, jų trenerių ir oficialių atstovų stiprinimas, rengiant susitikimus, varžybas, seminarus bei konferencijas, skatinant dalijimąsi patirtimi ir visokeriopos pagalbos LF3 nariams teikimas;
 • Nuolatinis šalies sportininkų meistriškumo didinimas;
 • Bendradarbiavimas kuriant ir tobulinant kvalifikuotų trenerių, instruktorių bei teisėjų rengimą;
 • Integracija į tarptautinę funkcinio sporto bendruomenę, dalyvaujant įvairiose organizacijose, forumuose ir kituose renginiuose.

LF3 užduotys:

 • Sveikos gyvensenos propagavimas;
 • LF3 narių veiklų koordinavimas, nukreiptas į funkcinio sporto vystymą;
 • Dalyvavimas valstybinėse sporto rėmimo programose, projektų rengimas ir jų įgyvendinimas;
 • Konstruktyvių ryšių su vietinėmis ir tarptautinėmis sporto organizacijos nustatymas;
 • LF3 narių, sportininkų, trenerių bei teisėjų teisėtų interesų ginimas;
 • Skirtingo lygio varžybų rengimas bei parama LF3 nariams, rengiant varžybas;
 • Skatinti moksliškai pagrįstus tyrimus dėl funkcinio sporto įtakos žmogaus sveikatai;
 • Informacijos apie funkcinio sporto raidą Lietuvoje rinkimas ir apdorojimas bei leidybinė veikla;
 • Seminarų, konferencijų, kvalifikacijos kėlimo bei kitų renginių organizavimas bei pagalba organizuojant su funkciniu sportu susijusius renginius;
 • Pagalba steigiant naujus funkcinio sporto klubus bei centrus regionuose;
 • Kvalifikuotų programų, metodikos bei kitos konsultacinės medžiagos, susijusios su funkciniu sportu kūrimas;
 • Stipriausių šalies sportininkų dalyvavimo aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose užtikrinimas.