PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

LF3 PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame Jus apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2021 m. Balandžio 29 d.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 18 val. 00 min.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 17 val. 00 min.

Šaukiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:
1. 2020 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
2. Federacijos įstatų keitimas;
3. Federacijos vykdomojo komiteto narių rinkimai;
4. Federacijos revizoriaus rinkimai;
5. Kiti klausimai.
Su naujos redakcijos federacijos įstatų projektu galima susipažinti federacijos tinklapyje.
Registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – dokumento, kuriuo dalyvaujantis atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu. Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.

Primename, kad balso teisę visuotiniame narių susirinkime turės tik tie nariai, kurie sumokėjo stojamąjį mokestį ir narystės mokesti už 2021 metus.